Nghiên cứu

Văn hóa ứng xử trong Du lịch Việt qua góc nhìn của du khách

06/10/2017

Bài viết trình bày tổng quan về văn hóa ứng xử trong Du lịch Việt dưới góc nhìn của du khách quốc tế. Nhấn mạnh vai trò của văn hóa ứng xử trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch qua đó đề xuất một số giải pháp đồng bộ từ các cơ sở đào tạo, công ty thực hiện dịch vụ Du lịch Lữ hành đến các cơ quan chức năng có liên quan, và đặc biệt là những người giữ vai trò hướng dẫn viên du lịch nhằm góp phần làm đẹp hình ảnh Du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Tiềm năng – Thực trạng và giải pháp cho Du lịch Tây Nam Bộ

06/10/2017

Bài viết tác giả đề cập đến tiềm năng về lĩnh vực Du lịch của Miền Tây Nam Bộ. Là khu vực có tiềm năng rất lớn về Du lịch với quan cảnh sinh thái đặc trưng là đồng bằng và biển đảo. Mặc dù tiềm năng về du lịch của khu vực Tây Nam Bộ là rất lớn nhưng thực trạng khai thác còn rất nhiều hạn chế ví dụ như: sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, môi trường,...

Triển khai nghiên cứu khoa học trong sinh viên, năm học 2016 – 2017

06/10/2017

Triển khai NCKH cho sinh viên là một trong nhiệm vụ trọng yếu của Khoa kinh tế trong năm học 2016-2017. Mục tiêu chính của nghiên cứu khoa học là trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập để hỗ trợ cho hoạt động học tập và chuẩn bị cho các dự án thật sau khi tốt nghiệp. sinh viên có cơ hội phát triển tiềm năng nghiên cứu khoa học và nâng cao kiến thức và được tạo điều kiện để có thể phát huy khả năng tư duy, sức sáng tạo, tiếp cận nghiên cứu khoa học và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.