Học tập

Hướng dẫn kỹ năng học nhóm hiệu quả cho tân Sinh viên

06/10/2017

Khi đã bước vào giảng đường Đại học – Cao đẳng, chắc chắn các bạn tân sinh viên sẽ rất quen thuộc với phương thức học tập là thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm. Phương thức học tập này giúp các bạn sinh viên phát triển về tư duy, cùng nhau đưa ra ý tưởng và lựa chọn ý tưởng, cũng như giúp các bạn sinh viên rèn luyện các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giải quyết xung đột …

Đẩy mạnh việc tự học trong Sinh viên

06/10/2017

Khi nói đến sinh viên, người ta liền nghĩ đến khía cạnh học tập. Vì thế chân dung của sinh viên phải được phác họa qua thái độ học tập của họ. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng một bộ phận không nhỏ sinh viên ngày nay đang thật sự gặp bế tắc về phương pháp học tập. Đặc biệt với sinh viên khối ngành kinh tế, lượng kiến thức nắm bắt cần phải nhiều, đa dạng trên nhiều mặt của đời sống, đòi hỏi tính thực tiễn cao. Vậy làm thế nào để xây dựng lại một phương pháp học tập thật hiệu quả cho sinh viên khối ngành kinh tế phù hợp với thời đại và trên hết là làm tiền đề xây dựng thế và lực mới cho đất nước sau này?