Giảng viên

Văn hóa ứng xử trong Du lịch Việt qua góc nhìn của du khách

06/10/2017

Bài viết trình bày tổng quan về văn hóa ứng xử trong Du lịch Việt dưới góc nhìn của du khách quốc tế. Nhấn mạnh vai trò của văn hóa ứng xử trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch qua đó đề xuất một số giải pháp đồng bộ từ các cơ sở đào tạo, công ty thực hiện dịch vụ Du lịch Lữ hành đến các cơ quan chức năng có liên quan, và đặc biệt là những người giữ vai trò hướng dẫn viên du lịch nhằm góp phần làm đẹp hình ảnh Du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Tiềm năng – Thực trạng và giải pháp cho Du lịch Tây Nam Bộ

06/10/2017

Bài viết tác giả đề cập đến tiềm năng về lĩnh vực Du lịch của Miền Tây Nam Bộ. Là khu vực có tiềm năng rất lớn về Du lịch với quan cảnh sinh thái đặc trưng là đồng bằng và biển đảo. Mặc dù tiềm năng về du lịch của khu vực Tây Nam Bộ là rất lớn nhưng thực trạng khai thác còn rất nhiều hạn chế ví dụ như: sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, môi trường,...