Triển khai nghiên cứu khoa học trong sinh viên, năm học 2016 – 2017

Ngày đăng: 06/10/2017

Triển khai NCKH cho sinh viên là một trong nhiệm vụ trọng yếu của Khoa kinh tế trong năm học 2016-2017. Mục tiêu chính của nghiên cứu khoa học là trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập để hỗ trợ cho hoạt động học tập và chuẩn bị cho các dự án thật sau khi tốt nghiệp. sinh viên có cơ hội phát triển tiềm năng nghiên cứu khoa học và nâng cao kiến thức và được tạo điều kiện để có thể phát huy khả năng tư duy, sức sáng tạo, tiếp cận nghiên cứu khoa học và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.


Biết cách thực hiện đề tài mang tính khoa học và chất lượng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong khoa. (Như là 1 cơ hội cho các bạn tập dợt chuẩn bị cho việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sau này).  Rèn luyện cho mình 1 tác phong làm việc tích cực, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng thuyết trình và bảo vệ đề tài trước hội đồng. Đảm bảo thực hiện quản lý hoạt động NCKH theo đúng quy định của trường. Sinh viên phải có tinh thần tự giác cao, có niềm đam mê, óc sáng tạo, đức tính trung thực, nghiêm túc và kiên trì Phải đảm bảo hiểu rõ và nắm chắc đề tài. Từ đó, lên kế hoạch và phân công công việc thực hiện thật nghiêm túc (có kế hoạch dự phòng thời gian thi học kỳ hoặc các trường hợp đột xuất. Phải thường xuyên liên lạc với Giảng viên: trao đổi những vấn đề khó khăn mà nhóm gặp phải, những định hướng mới cho đề tài.  Trang bị kỹ năng: lập kế hoạch, làm việc nhóm, viết, tổng hợp, tìm kiếm tài liệu, trình bày. Sinh viên tham gia NCKH sẽ được sự hỗ trợ từ GV hướng dẫn. Các đề tài được chọn lọc sẽ báo cáo cấp Khoa và được hội đồng khoa học của Khoa chấm và phản biện.

                                                                             KHOA KINH TẾ