Ngành Quản trị kinh doanh – Chiến lược cho bản thân bạn

Ngày đăng: 28/09/2017

Khoa Kinh tế trực thuộc BQLĐATL trường Đại học Du lịch Sài Gòn được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành ngành hệ cử nhân kinh tế: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Thư ký văn phòng


sinh viên sau khi được học các kiến thức lý thuyết về quản trị sẽ được thực hành trên hệ thống máy tính, đây là những bước trải nghiệm hết sức cần thiết giúp sinh viên vững vàng khi tiếp cận với công việc thực tế.

Bộ môn Quản trị kinh doanh  đã và đang tham gia đào tạo hơn 200 cử nhân chính quy. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh trở thành các chủ doanh nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của các đơn vị trong các doanh nghiệp có tiếng… Kiến thức thu nhận được trên ghế nhà trường đã được các cựu sinh viên phát huy trong các hoạt động thực tiễn, củng cố thương hiệu đào tạo của Khoa Kinh Tế nói riêng và BQLĐATL trường Đại học Du lịch Sài Gòn nói chung.

Theo học ngành Quản trị kinh doanh tại BQLĐATL trường Đại học Du lịch Sài Gòn sinh viên không những được trang bị những kiến thức nền tảng đại cương về ngành học mà còn có cơ hội tiếp cận với thực tế thông qua quá trình thực hiện các hoạt động giảng dạy gắn với thực tiễn kinh doanh. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện thị trường. Rèn luyện cho người học các tố chất cần có của một doanh nhân như: khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh cùng với các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng trong tất cả các hoạt động, đặc biệt trong quan hệ với đối tác kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh luôn cập nhật các khung chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh đang được giảng dạy tại các trường được các trường kinh tế hàng đầu trong và ngoài nước giảng dạy.Ngoài ra Chương trình ngành Quản trị kinh doanh còn có nhiều học phần giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm.Các học phần được thiết kế đa dạng theo hướng cung cấp kiến thức lý thuyết đồng thời tăng cường rèn luyện khả năng tư duy, làm việc độc lập. Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được tiếp cận với hệ thống bài tập tình huống, các câu hỏi thảo luận, các trò chơi kinh doanh nhằm nâng cao khả tự rèn luyện cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận sát với thực tế kinh doanh hiện nay.

Cơ hội nghề nghiệp, vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

-    Làm việc trong các ngành và lĩnh vực kinh tế; trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng tư nhân, doanh nghiệp FDI.

-    Các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh doanh và quản trị kinh doanh.

-    Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Các tin khác