Ngành Phát hành xuất bản phẩm

Ngày đăng: 30/01/2018

Chương trình bậc Cao đắng chính qui ngành Phát hành xuất bản phẩm đào tạo cử nhân có trình độ lý luận và kỹ năng tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong các các Nhà xuất bản, doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh xuất bản phẩm, các cơ quan báo chí và công ty truyền thông.


1. Về kiến thức

- Có kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị và pháp luật.

- Hiểu biết tổng quan về kiến thức xuất bản và xu hướng phát triển của Xuất bản Việt Nam cũng như thế giới.

- Nhận thức sâu về cơ sở lý luận kinh doanh xuất bản phẩm - kinh doanh loại hàng hóa đặc thù trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

- Biết tổ chức và thực hiện kinh doanh xuất bản phẩm trên mọi thị trường trong điều kiện hiện nay.

2. Về kỹ năng

- Có kỹ năng nghiên cứu thị trường và hoạch định chiến lược kinh doanh xuất bản phẩm.

- Kỹ năng tổ chức hàng hóa như: Mua hàng, liên kết xuất bản và giao dịch bản quyền trong nước và thế giới.

- Kỹ năng tổ chức và điều hành các hoạt động xúc tiến kinh doanh: PR, quảng cáo, marketing nhằm khuếch trương, quảng bá hàng hóa của doanh nghiệp.

- Kỹ năng phân phối và bán xuất bản phẩm với khả năng đàm phán, thuyết phục, xử lý các tình huống phản hồi của khách hàng.

- Kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trên mọi thị trường.

3. Vị trí làm việc khi tốt nghiệp

Nơi làm việc: Làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, các Nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, truyền thông và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, ngoài ra còn có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về xuất bản.