Ngành Kế toán doanh nghiệp

Ngày đăng: 30/01/2018

Kế toán doanh nghiệp là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào.


1. Ngành kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp có nhiệm vụ theo dõi, giám sát các khoản thu chi tài chính và phân tích thông tin số liệu kế toán theo hồ sơ tài chính của doanh nghiệp qua việc thu thập xử lý thông tin kế toán và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp (tài sản cố định, nợ phải thu, phải trả, thuế và các khoản liên quan đến doanh nghiệp…) nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra những Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có năng lực chuyên môn tốt, có tính năng động sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, thích ứng và biết kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, thực hiện và quản lý hoạt động tài chính, kế toán ở tầm vi mô và vĩ mô. Sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở hầu hết các đơn vị và tổ chức trong xã hội như các doanh nghiệp xản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan tài chính, cục thuế, kho bạc, ngân hàng, các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, viện nghiên cứu kinh tế - tài chính, các trường đại học.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Vì vậy thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Nghề này đòi hỏi bạn phải trung thực, cẩn thận, năng động, sáng tạo...

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhân ở các vị trí quan trọng như: Kế toán, kiểm toán cấp cao, trưởng phòng kế toán cấp cao, chuyên viên phụ trách ngân hàng, thuế, quỹ.. làm việc vao trò là nhà cố vấn tài chính, quản lý dự án-tài chính hay tại các bộ phận giáo dục, chính phủ như: Thanh tra – giảng viên tài chính kinh tế ….