Ngành học kế toán và cơ hội việc làm

Ngày đăng: 13/07/2019

Tin chuyên ngành


Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Kế toán được vận dụng không chỉ trong các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức của chính phủ và nhiều tổ chức khác. Trong hoạt động kế toán được chia thành kế toán và kiểm toán.

Mục tiêu đào tạo ngành Kế toán tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Đào tạo kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán như tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng phối hợp và thực hiện công việc trong môi trường làm việc theo nhóm, các kỹ năng chuyên môn cần thiết như đọc báo cáo tài chính, phân tích tài chính, các kỹ năng thương lượng, đàm phán,...

Đào tạo Kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chính trị, tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, trang bị kiến thức cơ bản về Kinh tế - Xã hội, kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp thương mại, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, có khả năng học tiếp lên bậc học cao hơn.

Ngành học kế toán và cơ hội việc làm

Cơ hội nghề nghiệp sau khi sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán

Sinh viên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc như: chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng. Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính - CFO, Quản lý tài chính ở các tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế,… Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp nếu sinh viên không tìm được việc làm.Phòng Đào tạo

Các tin khác