Mục tiêu đào tạo

Ngày đăng: 24/08/2017

Khoa Kinh tế đào tạo cử nhân các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, quản trị kinh doanh, Thư ký văn phòng có phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính với nhiệm vụ là chuyên viên kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thuế và bảo hiểm hoặc tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp. Phương châm đào tạo của Khoa là lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng thực hành nghề nghiệp dựa trên các phần mềm kế toán, mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán, doanh nghiệp ảo, thị trường chứng khoán ảo …Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng của sinh viên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; kỹ năng sống thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường.


Phương châm đào tạo của Khoa là lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng thực hành nghề nghiệp dựa trên các phần mềm kế toán, mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán, doanh nghiệp ảo, thị trường chứng khoán ảo …Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng của sinh viên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; kỹ năng sống thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường.

Chức năng:

- Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành, nghề hoặc kế hoạch giảng dạy các môn học được giao.

- Quản lý chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng, xây dựng, điều hành khoa và các tổ bộ môn trực thuộc.

- Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy, quản lý phòng thực hành mô phỏng.

- Phối hợp các phòng / khoa khác trong công tác giáo dục sinh viên, học sinh và học viên thuộc khoa.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo của khoa.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường đối với các môn thuộc khoa quản lý.

- Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các môn học do khoa phụ trách phù hợp nhu cầu, mục tiêu đào tạo của xã hội và đảm bảo chính sách chất lượng của trường.

- Liên hệ mời giảng viên theo qui định của nhà trường.

- Quản lý giảng viên, nhân viên thuộc khoa và học sinh, sinh viên chuyên ngành khoa đào tạo.

- Tổ chức kiểm tra hết môn, triển khai công tác thi học kỳ và thi tốt nghiệp theo kế hoạch được Hiệu trưởng duyệt. Quản lý & lưu trữ các đề thi, đề kiểm tra hết môn.

- Đề xuất phân công giáo viên của khoa làm công tác chủ nhiệm; phối hợp công tác quản lý sinh viên trong khoa; tư vấn và giúp đỡ học sinh đi thực tập, tham gia các hoạt động ngoại khoá.

- Điều hành mọi hoạt động giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, học sinh thuộc khoa; quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phòng thực hành, phương tiện giảng dạy thuộc khoa quản lý. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập. Kiểm tra các khâu trong suốt quá trình đào tạo.

- Tổ chức hội thảo các chuyên đề cấp khoa, nghiên cứu khoa học, đánh giá, phân loại các sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Bảo quản, theo dõi những tài sản được giao theo đúng quy định và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các tài sản của trường và tài sản được giao.