Giới thiệu

Ngày đăng: 24/08/2017

Khai sinh cùng với sự thành lập của Trường, với đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kế toán, Tài chính – Ngân hàng từ các trường đại học có uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, Khoa Kinh tế - Du lịch, BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn luôn là Khoa đi đầu trong hoạt động đào tạo, giảng dạy cũng như số lượng sinh viên theo học của Khoa nói riêng và toàn trường nói chung


Đặc biệt, sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp luôn được các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, đáp ứng khả năng nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò nhà quản lý hay nhân viên thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng những chuẩn mực được công nhận trong nước và quốc tế.       

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

Mục tiêu của Khoa Kinh tế là đào tạo những sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phẩm chất phù hợp với các yêu cầu của thị trường lao động, cũng như có khả năng làm việc hiệu quả ở vị trí công việc tại các công ty, khách sạn trong và ngoài nước.

Năm học 2017-2018 BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn tuyển sinh các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng Chương trình đào tạo của các ngành sẽ giúp người học nghiên cứu về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của một doanh nhân, khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng. Với mục tiêu:

Vững kiến thức về doanh nghiệp, tin học kinh tế, thống kê kinh doanh, phân tích kinh doanh, phương pháp nghiên cứu kinh doanh, điều tra xã hội học, để xác lập cơ sở khoa học cho việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

Vận dụng được kiến thức tin học và ngoại ngữ trong công tác quản trị.

Cập nhật và áp dụng được các chính sách phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp.

Hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh.

Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, tổ chức hoạt động Marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

Giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.

Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với chương trình đào tạo của ngành bám sát với thực tế, sau khi tốt nghiệp, cử nhân các ngành sẽ dễ dàng tìm được tìm được việc làm tại các vị trí đa dạng như: nhân viên kinh doanh, nhân sự, quản trị viên về chiến lược hoặc điều hành doanh nghiệp, nghiên cứu viên, tư vấn viên hoạt động trong môi trường toàn cầu….trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hệ thống, tiếp cận với tri thức hiện đại giúp sinh viên giải quyết các tình huống phức tạp, kết hợp với khả năng phân tích và định hướng chiến lược trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, bao gồm kỹ năng xử lý các nghiệp vụ, kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và phân tích các báo cáo tài chính… Và sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên có thể