Bộ môn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng: 24/08/2017

Đội ngũ giảng viên1.ThS. Đinh Thị Kim Loan    
Tổ trưởng Bộ môn
Email: dinhthikimloan@sgtu.edu.vn
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: 

2.ThS. Nguyễn Văn Nhân   

Email: nguyenvannhan@sgtu.edu.vn
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: 

3.ThS. Ngô Thị Thủy Linh    
Email: ngothithuylinh@sgtu.edu.vn
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: 


Các tin khác