Bộ môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Ngày đăng: 24/08/2017

đội ngũ giảng viên


1.Thạc sĩ Đỗ Thị Phượng
Giảng viên
Email: dothiphuong@sgtu.edu.vn
Điện thoại:  
Trang cá nhân: 

Nhiệm vụ: 

2.Thạc sĩ Trần Thanh Phong
Giảng viên
Email: tranthanhphong@sgtu.edu.vn
Điện thoại:  
Trang cá nhân: 

Nhiệm vụ: 


Các tin khác