Ban chủ nhiệm Khoa

Ngày đăng: 24/08/2017

Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tếCơ cấu tổ chức nhân sự khoa Kinh tế


STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Sáu

Trưởng khoa 

2

Thạc sĩ Nguyễn Thế Hùng

Tổ trưởng Bộ môn Kê toán

3

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhân

Tổ trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng

4

ThS Đỗ Thị Phượng

Tổ trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh

5

CN. Phan Thị Bích Trâm

Thư ký

6


7Điện thoại: 0862861462

Email: khoakinhte@daihocdulich.edu.vn